משפחה עם רף גבוה

"וכל מה שבראתי .  בשבילך בראתי.  תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך!!!"

קוהלת רבא.

הנהלת עירוני א' בשיתוף המורים, מועצת התלמידים וההורים מאמינה שכל התלמידים ראויים לחינוך הולם ושואפת למיצוי יכולותיו של כל תלמיד והפקת מירב התועלת מהמגוון הפדגוגי והערכי-חברתי בביה"ס.  כל זאת באווירת כבוד הדדי המאפשרת איכות חיים בביה"ס.

לשם השגת אלו,  נקבעו נורמות התנהגות שייצרו אקלים של שיתוף פעולה,  הגברת אחריות הפרט לרשות הכלל, פיתוח יחס של כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות בין באי בית הספר.

עיקרי התקנון מהווים בסיס לאורח חיים נאות והשגת המטרות.

  1. תלבושת לביה"ס

הכלל: על התלמידים להגיע ולהימצא בשטח ביה"ס עם תלבושת הכוללת חולצות קיץ וחורף עם סמל בית הספר, בכל הצבעים חוץ מצבעים זוהרים. התלבושת חייבת להראות כבגד עליון!

אין להגיע בכפכפי ים, בנעלי בית, במכנסי קרעים, במכנסיים קצרים, ובמכנסיים בצבעים זוהרים – על המכנס להיות בגובה של ברך ומטה.

אכיפה: תלמיד לא יורשה להיכנס ולהימצא בשטח בי"ס ללא תלבושת בי"ס.

  1. עמידה בתחילת השיעור

הכלל: על התלמיד לעמוד בתחילת השיעור עם כניסת המורה לכיתה.

אכיפה: תלמיד שלא ינהג ע"פ האמור לעיל יטופל משמעתית ע"י צוות החינוך של בית הספר.

 

  1. נוכחות בביה"ס: איחורים וחיסורים

הכלל: על התלמיד להיות נוכח ובזמן בכל השיעורים ע"פ מערכת השעות.

אין לאחר לשיעור! איחור מעבר ל- 10 דקות ייחשב כחיסור.

כמות החיסורים תשפיע על הציון במקצוע ע"פ חוזר מנכ"ל – משרד החינוך.

אכיפה: לפי חוזר מנכ"ל משה"ח ובנוסף יטופל ע"י הצוות החינוכי של בית הספר.

על צוות ביה"ס לדווח נוכחות למערכת המשו"ב  בעקביות.

אחריות המעקב והביצוע היא של מנהל השכבה.

תלמיד שיעדר פחות מ- 5% מהשיעורים במקצוע – יקבל בונוס 5 נקודות במקצוע – בציון המחצית .

 

אלימות וונדליזם – לא בבית ספרנו!!

  1. טלפון נייד:

אין להופיע לשיעור עם טלפון נייד. תלמיד אשר לא יישמע להוראה ומכשירו יצלצל ו/או יהיה מונח על השולחן, יטופל ע"י הצוות החינוכי של בית הספר .

  1. התנהגות בשיעור:

הכלל: כל התנהגות הפוגעת במהלך השיעור או בריכוז התלמיד עצמו במהלך השיעור תטופל ע"י הצוות החינוכי.

  1. איסור עישון:

הכלל: לפי כללי חוזר מנכ"ל ולפי חוקי המדינה, העישון אסור בשטח ביה"ס ובמקומות ציבוריים.

אכיפה: תלמיד שיימצא מעשן פעם ראשונה בביה"ס יורחק מלימודים ליום אחד ולהוריו תימסר הודעה. הישנות המקרה תטופל בחומרה תוך הזמנת ההורים וגורמי אכיפת החוק.

 

7. אפס סובלנות לאלימות:

הכלל: אלימות פיסית ואיום כלפי מורה/תלמיד- אסורים לחלוטין!

אכיפה: אלימות (פיזית ומילולית) לפי כללי חוזר מנכ"ל בין תלמידים ובין תלמיד למורה תגרור:

  • הרחקה מלימודים: עד שלושה ימים בסמכות מנהל שכבה ומעבר לכך בסמכות מנהל .
  • ידוע הורים מיידית, הזמנתם בתום השעיה, דיווח ו/או הגשת תלונה למחלק הנוער במשטרת ישראל (באישור מנהל ביה"ס).

סירוב תלמיד להוראת מורה יגרור השעיה מידית!

  1. שמירה על רכוש בי"ס

הכלל: יש לשמור על רכוש ביה"ס וסביבת הלימוד למען איכות חיינו בו.

אכיפה: יידוע הורים, תיקון הנזק ונשיאה בהוצאה, עונש חינוכי ובמקרים קיצוניים הרחקה מלימודים עד שלושה ימים.

  1. מבחנים , בחנים וטוהר בחינות

הכלל: ביה"ס מקפיד על טוהר בחינות ומתייחס בחומרה להעתקה.

אכיפה: בחינתו של תלמיד המעתיק בבחינה – תיפסל ולא יהיה זכאי למועד ב'.

חומר ומבנה הבחינה ימסרו לתלמידים כשבוע לפני הבחינה.

אין לקיים יותר משלושה מבחנים בשבוע, אין לקיים יותר ממבחן אחד ביום, אין לקיים בוחן על חומרי למידה של יותר משני שיעורים אחרונים ואין לקיים בוחן ביום של מבחן ובשבוע בו נערכו שלושה מבחנים.

            תלמיד זכאי למועד ב' במידה ונעדר מסיבה מוצדקת ומציג אישור.

            אפשרות שיפור ציון באישור המורה בלבד.

על המורה להחזיר את המבחן המתוקן תוך שלושה שבועות מיום   

קיום המבחן ולהקליד את הציון במשו"ב .

ביום הבחינהלא ניתן להגיע רק לבחינה – תלמיד שלא יופיע לכל יום

הלימודים או ישוחרר לאחר הבחינה, בחינתו לא תיבדק ויהיה זכאי לבחינה

במועד ב'.

ולסיום…. בכל עניין, בעיה ובקשה צוות בית הספר עומד לרשותכם.

הגדרות כלליות כניסה למערכת