משפחה עם רף גבוה

מנהלת בית הספר: גב' יפית כהן

כתובת: רח תל אביב 29, חיפה

טלפונים : 04-8521622 , 04-8521113

פקס: 04-8512736

סמל בית הספר: 340174

דואר אלקטרוני:eronyalef@gmail.com

הגדרות כלליות כניסה למערכת