חינוך - מדע - מצוינות - הצלחה

שעור שעה
1 8:00-9:00
2 9:00-9:45
הפסקה 9:45-10:05
3 10:05-10:50
הפסקה 10:50-11:00
4 11:00-11:45
הפסקה 11:45-12:00
5 12:00-12:45
הפסקה 12:45-12:50
6 12:50-13:35
7 13:35-14:20
הפסקה 14:20-14:30
8 14:30-15:15
9 15:50-16:00
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות