חינוך - מדע - מצוינות - הצלחה

כיתת משפטים ומדעים.

כיתה זו, הינה מוקד ראשון, של הניסוי הבית ספרי, שעוסק במצוינות. בתכנית הלימודים בכיתת משפטים לומדים התלמידים נושאים מגוונים שהינם העשרה לתוכנית הליבה.  נושאים כגון:

  • זכויות אדם אוניברסאליים.
  • זכויות הילד,
  • דילמות משפטיות שעוסקות בערכים ומוסר.
  • עבודת המשטרה
  • זיהוי פלילי ופוליגרף.
  • רפואה משפטית
  • גישור.

הלימודים מתקיימים באקדמיית השדה התלמידים נחשפים ללימודים עם מנחה לגישור, שופטים, עורכי דין  

הם יוצאים לסיורים לימודיים ייחודיים לכיתה זו. כגון בית המשפט השלום. שיעורים עם עורכי דין ושופטים בתוך המערכת הרגילה וכן סיור לימודי לבית המשפט העליון ומפגש  אישי עם שופט.

לצד התכנים בתחום המשפט מעשירים התלמידים את ידיעותיהם בלימודי מדעים מתקדמים.

במסגרת היותנו, ביה"ס עירוני א', בי"ס ניסויי, פועל מוקד משפטים ובראשו עורכת דין העוסקת בתחום האזרחי והליטיגציה.

מטרת מוקד המשפטים הוא לפתוח חלון הזדמנויות עבור תלמידינו ולאפשר להם העשרה בתחומי דעת מתחום המשפט והאזרחות באמצעות הקניית כלים אורייניים, רטוריקה, יכולת שכנוע, רהיטות, העלאת טיעונים בע"פ ובכתב וסימולציות בתחומים שונים.

במסגרת שיעורי המשפטים, התלמידים עוסקים בדילמות משפטיות, ערכיות ומוסריות באמצעות דיונים, משפטים מבוימים והעלאת שאלות חקר.

התכנית כוללת ליווי מגשרת מוסמכת למשך כל שלוש השנים בהם פועל המוקד, כאשר מתכונת הגישור כוללת הכשרת התלמידים כמגשרים, המקנה להם כלים ליישב סכסוכים בדרך של הידברות לתוצאה של win win רווח הדדי, טיפוח ההקשבה ורגישות לאחר. בסיום ההכשרה, התלמידים פועלים כמגשרים צעירים במסגרת בית הספר ומחוצה לו- בבתי הספר היסודיים המזינים אותנו.

השיטה פועלת כך: המגשרים מכיתות ז'-ח' מתחלפים מדי שבוע. כל שבוע מתמנים ארבעה מגשרים תורנים אשר תפקידם לקבל לידיהם "קריאות" הן באמצעות המחנכות והן באמצעות חבריהם לשכבה ובזמן נתון לכנס את המעורבים להליך גישורי. עד כה, נצפו תוצאות מרהיבות להליכי הגישורים שבוצעו על ידי המגשרים. יצוין, כי לקראת שנה הבאה אנו מרחיבים את פעולותינו.

תכנית לימודי המשפטים:

החומר הלימודי נאסף ונערך על ידי עורכת הדין המלווה את המוקד, עו"ד שני נזרי קמה. ישנה תכנית תלת שנתית, אשר מתעדכנת מעת לעת בהתאם לצורך ובהתאם לרפלקציות הדורשות את שינוייה.

התלמידים לומדים, חוקרים ומתנסים בעצמם בחוויות דיני המשפט, לרבות: עריכת חוזים, ניהול משא ומתן, דינאמיקה והתנהגות בבית המשפט, התנדבות בעמותות בע"ח במסגרת חוק צב"ח ועוד.

תלמידי כיתת המשפטים, מבקרים בביהמ"ש העליון בירושלים, נפגשים ומשוחחים עם שופט ביהמ"ש העליון, לומדים בשיעורי שופטים עם שופטי ביהמ"ש השלום והמחוזי בחיפה, פוגשים אנשי מקצוע מתחום המשטרה והפרקליטות.

בסיום כל שנת לימוד ולמשך כל שלוש שנות הוראת המשפטים, התלמידים חוקרים אודות נושא ספציפי מסוים, אשר נלמד באותה שנה ועליהם לבצע משפט מבויים או פאנל אקדמי בנושא.

מוקד משפטים

במסגרת היותנו, ביה"ס עירוני א', בי"ס ניסויי, פועל מוקד משפטים ובראשו עורכת דין העוסקת בתחום האזרחי והליטיגציה.

מטרת מוקד המשפטים הוא לפתוח חלון הזדמנויות עבור תלמידינו ולאפשר להם העשרה בתחומי דעת מתחום המשפט והאזרחות באמצעות הקניית כלים אורייניים, רטוריקה, יכולת שכנוע, רהיטות, העלאת טיעונים בע"פ ובכתב וסימולציות בתחומים שונים.

במסגרת שיעורי המשפטים, התלמידים עוסקים בדילמות משפטיות, ערכיות ומוסריות באמצעות דיונים, משפטים מבוימים והעלאת שאלות חקר.

התכנית כוללת ליווי מגשרת מוסמכת למשך כל שלוש השנים בהם יפעל המוקד, כאשר מתכונת הגישור כוללת הכשרת התלמידים כמגשרים, המקנה להם כלים ליישב סכסוכים בדרך של הידברות לתוצאה של win win רווח הדדי, טיפוח ההקשבה ורגישות לאחר. בסיום ההכשרה, התלמידים פועלים כמגשרים צעירים במסגרת בית הספר ומחוצה לו- בבתי הספר היסודיים המזינים אותנו.

20161201_08322620161211_084359

הקורס מפתח את יכולת הניתוח והחשיבה בין היתר באמצעות עיסוק בדילמות משפטיות, ערכיות ומוסריות באמצעות דיונים, משפטים מבוימים, צפייה בסצנות מסרטים ומחדד את הפן הרגשי של המשתתפים בו.

הקורס מכיל שאלות חקר המעוררות סקרנות וחתירה להגיע לתשובות אשר ברוב המקרים, אינן חד משמעיות. הקורס מעודד את החשיבה לפיה "אין אמת אחת" וכי אפשר ורצוי לחשוב "מחוץ לקופסא".

הקורס תורם לחשיבה ב"ראש פתוח" ולקבלת האחר והשונה ולהבנה כי בעצם כל אחד מאתנו שונה בדרך זו או אחרת..

במפגשים אנחנו עוסקים בתקשורת מילולית, דיבור, רטוריקה, יכולת שכנוע, רהיטות, דאגה לעניינים הומניטאריים, אמפטיה לזולת באמצעות העלאות טיעונים בע"פ, בכתב, סימולציות למיניהן בתחומים שונים – לדוג'- בעד ונגד הטלת עונש מוות.. ועוד נושאים מרתקים כאלה ואחרים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות