חינוך - מדע - מצוינות - הצלחה

רצף מנהיגות2רצף מנהיגות

תוכנית ר"מרצף מנהיגות  בעירוני א'. תוכנית משותפת בין בתי הספר היסודיים המזינים את עירוני א' לחטיבת הביניים .במפגש הראשון שהתקיים  עסקו התלמידים בנושא: אבני דרך ליזמות חברתית והכרות התלמידים, דנו בהעלאת המודעות לחשיבות היזמות ולמשמעותה עבור הפרט והחברה ולערכים הגלומים בה. עסקו בהיכרות עם התהליך היזמי, מרכיביו ומאפייניו.

השנה יצאו תלמידי מנהיגות לסיור לימודי בסג'רה וחזרו מוקסמים מהפעילות והעשייה של כולם יחד. כחלק מהתכנים המועברים בפרויקט הוחלט לשלב יום סיור בחווה החקלאית סג'רה.
חווה בה ראה את חוזנו הציוני ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון.
דרך סיור זה למדו התלמידים על דמותו של המנהיג דוד בן גוריון ודמויות נוספות

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות