חינוך - מדע - מצוינות - הצלחה

גשר לחטיבה – תכנית חברתית ורגשית שמטרתה להקל על תלמידי כיתה ז' את המעבר לחטיבה והקליטה בה. כיתת גשר לחטיבה בעירוני א היא כיתה בעלת אופי ייחודי, שנותנת מענה רגשי ,אישי ופדגוגי למורכבות שבמעבר מהסודי לחטיבת הביניים. התלמידים מגיעים לכיתה אסתטית ,מקושטת ויפה, בדומה למה שהכירו ביסודי,שיטות ההוראה בכיתה שונות ומגוונות,מתקיימת בכיתה הוראה אחרת,במרכזי פעילות מותאמים,במקצועות השונים,המחנכת מלמדת שעות רבות בכיתה,הישיבה המיוחדת והשונה בכיתה זו מאפשרת קשר עין ואינטראקציה מקסימאלית בין התלמידים לצורך פיתוח יחסים והכרויות חדשות. בכיתה זו חוגגים חגים וקבלות שבת עם ציון תלמיד מצטיין השבוע,מתקיימת רפלקציה קבועה מלב אל לב בין המחנכת והתלמידים,שדרכה מזהה המחנכת חוזקות ונקודות לשיפור אצל כל תלמיד ותלמיד וניתן מענה מיידי. דרך שיטת העבודה בכיתה ייחודית זו היא מתוך אמונה שכאשר הילד משולב היטב,מתאקלם נכון ואוהב את בית הספר סיכוייו להגיע להישגים לימודיים גבוהים גדלים. את המסלול בכיתה זו מסיים התלמיד עם גאוות יחידה מפותחת,מקבל תעודת סיום מסלול וממשיך מחוזק לחטיבה העליונה. מובילת המוקד והשיטה היא המורה אורית וינקלר.
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות