משפחה עם רף גבוה

הורדת אפליקציית TEAMS למחשב

י

מערכת TEAMS פועלת באופן מיטבי באמצעות שימוש באפליקציה למחשב. את האפליקציה ניתן להוריד באמצעות הקישור. בחרו בעברית ו"הורד עכשיו".

הגדרות כלליות כניסה למערכת