משפחה עם רף גבוה

96% אחוז זכאות לבגרות

בית ספר מצטיין חמש שנים ברצף

פרס חינוך מחוזי משרד החינוך תשפ"ב 2022

הגדרות כלליות כניסה למערכת